Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-6°

-

10

Februari

40%

-3°

-

8

Mars

43%

-

7

April

52%

11°

-

6

Maj

52%

17°

-

9

Juni

52%

21°

-

13

Juli

56%

23°

-

13

Augusti

55%

21°

-

11

September

44%

16°

-

10

Oktober

46%

11°

-

6

November

36%

-

7

December

29%

-6°

-

8