Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-5°

-

11

Februari

39%

-1°

-

8

Mars

41%

-

9

April

47%

10°

-

7

Maj

48%

16°

-

11

Juni

50%

20°

-

14

Juli

55%

22°

-

14

Augusti

56%

21°

-

12

September

45%

16°

-

11

Oktober

47%

12°

-

6

November

37%

-

7

December

29%

-4°

-

9