Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-5°

-

9

Februari

45%

-1°

-

6

Mars

46%

-

7

April

53%

13°

-

7

Maj

58%

19°

-

9

Juni

61%

24°

-

10

Juli

71%

27°

-

9

Augusti

69%

27°

-

7

September

54%

20°

-

7

Oktober

54%

14°

-

5

November

42%

-

6

December

34%

-3°

-

9