Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-10°

-

8

Februari

43%

-7°

-

6

Mars

45%

-

6

April

55%

10°

-

5

Maj

56%

18°

-

8

Juni

56%

22°

-

10

Juli

63%

24°

-

11

Augusti

62%

24°

-

8

September

49%

17°

-

7

Oktober

50%

11°

-

4

November

37%

-1°

-

5

December

32%

-9°

-

7