Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-2°

-

10

Februari

42%

-

7

Mars

44%

-

9

April

48%

10°

-

9

Maj

53%

15°

-

10

Juni

56%

20°

-

10

Juli

71%

24°

-

8

Augusti

67%

23°

-

8

September

54%

18°

-

8

Oktober

51%

12°

-

6

November

38%

-

7

December

32%

-1°

-

9