Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-4°

-

6

Februari

46%

-1°

-

5

Mars

46%

-

6

April

50%

10°

-

6

Maj

52%

16°

-

9

Juni

57%

20°

-

10

Juli

65%

23°

-

9

Augusti

63%

23°

-

8

September

52%

18°

-

8

Oktober

53%

13°

-

4

November

43%

-

4

December

37%

-2°

-

5