Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-6°

-

10

Februari

40%

-3°

-

8

Mars

42%

-

8

April

51%

11°

-

6

Maj

51%

17°

-

10

Juni

51%

21°

-

14

Juli

55%

22°

-

14

Augusti

55%

21°

-

13

September

44%

16°

-

11

Oktober

46%

11°

-

6

November

35%

-1°

-

7

December

29%

-6°

-

8