Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-3°

-

7

Februari

45%

-

6

Mars

45%

-

7

April

49%

-

8

Maj

51%

15°

-

11

Juni

55%

19°

-

11

Juli

64%

22°

-

10

Augusti

62%

22°

-

10

September

52%

17°

-

9

Oktober

52%

12°

-

5

November

40%

-

5

December

34%

-2°

-

6