Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-8°

-

7

Februari

44%

-3°

-

5

Mars

44%

-

6

April

51%

11°

-

6

Maj

52%

18°

-

10

Juni

55%

22°

-

11

Juli

62%

24°

-

11

Augusti

61%

24°

-

9

September

50%

18°

-

9

Oktober

50%

12°

-

5

November

42%

-

5

December

36%

-5°

-

6