Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-9°

-

10

Februari

41%

-5°

-

8

Mars

44%

-

8

April

55%

10°

-

7

Maj

55%

17°

-

10

Juni

54%

21°

-

13

Juli

58%

22°

-

14

Augusti

58%

21°

-

12

September

46%

16°

-

10

Oktober

48%

10°

-

6

November

36%

-1°

-

8

December

30%

-7°

-

9