Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-8°

-

10

Februari

40%

-3°

-

7

Mars

42%

-

8

April

48%

10°

-

7

Maj

49%

17°

-

11

Juni

51%

20°

-

13

Juli

58%

22°

-

13

Augusti

58%

22°

-

11

September

48%

17°

-

10

Oktober

48%

12°

-

6

November

38%

-

7

December

32%

-6°

-

9