Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-6°

-

7

Februari

37%

-1°

-

6

Mars

41%

-

6

April

49%

10°

-

6

Maj

46%

15°

-

10

Juni

48%

19°

-

11

Juli

51%

22°

-

12

Augusti

51%

21°

-

11

September

42%

16°

-

10

Oktober

42%

10°

-

6

November

32%

-

6

December

26%

-4°

-

6