Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-12°

-

11

Februari

40%

-7°

-

8

Mars

44%

-1°

-

8

April

53%

-

6

Maj

53%

16°

-

8

Juni

52%

20°

-

11

Juli

54%

22°

-

12

Augusti

55%

21°

-

11

September

42%

15°

-

10

Oktober

42%

-

8

November

31%

-4°

-

9

December

24%

-10°

-

9