Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-10°

-

10

Februari

43%

-6°

-

7

Mars

46%

-

7

April

56%

10°

-

6

Maj

55%

18°

-

9

Juni

56%

22°

-

12

Juli

61%

24°

-

13

Augusti

61%

23°

-

10

September

49%

17°

-

9

Oktober

50%

11°

-

5

November

37%

-1°

-

7

December

33%

-8°

-

8