Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-10°

-

6

Februari

44%

-4°

-

5

Mars

45%

-

5

April

55%

10°

-

5

Maj

56%

18°

-

8

Juni

58%

22°

-

10

Juli

65%

25°

-

10

Augusti

64%

24°

-

7

September

51%

18°

-

8

Oktober

51%

12°

-

4

November

40%

-

5

December

35%

-7°

-

6