Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-9°

-

12

Februari

40%

-5°

-

9

Mars

44%

-

9

April

55%

10°

-

7

Maj

53%

17°

-

9

Juni

56%

20°

-

11

Juli

58%

22°

-

12

Augusti

57%

21°

-

12

September

44%

16°

-

11

Oktober

42%

10°

-

9

November

33%

-1°

-

10

December

31%

-7°

-

11