Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-12°

-

9

Februari

42%

-7°

-

7

Mars

45%

-1°

-

6

April

54%

-

5

Maj

54%

17°

-

8

Juni

53%

21°

-

12

Juli

56%

23°

-

13

Augusti

58%

22°

-

11

September

45%

16°

-

9

Oktober

46%

10°

-

5

November

32%

-2°

-

6

December

29%

-10°

-

7