Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-12°

-

10

Februari

40%

-6°

-

8

Mars

44%

-1°

-

7

April

54%

-

5

Maj

54%

16°

-

8

Juni

52%

20°

-

11

Juli

55%

22°

-

11

Augusti

55%

21°

-

11

September

43%

15°

-

10

Oktober

42%

-

7

November

31%

-3°

-

8

December

24%

-10°

-

9