Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-9°

-

6

Februari

42%

-3°

-

4

Mars

44%

-

4

April

53%

12°

-

6

Maj

56%

18°

-

7

Juni

59%

23°

-

9

Juli

68%

26°

-

7

Augusti

66%

25°

-

6

September

53%

19°

-

7

Oktober

51%

14°

-

4

November

40%

-

4

December

31%

-5°

-

6