Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-8°

-

10

Februari

42%

-4°

-

8

Mars

45%

-

8

April

56%

11°

-

6

Maj

56%

18°

-

10

Juni

56%

21°

-

14

Juli

59%

23°

-

14

Augusti

61%

22°

-

13

September

47%

17°

-

11

Oktober

49%

12°

-

6

November

38%

-

7

December

32%

-6°

-

9