Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-7°

-

9

Februari

42%

-4°

-

7

Mars

44%

-

7

April

52%

10°

-

7

Maj

53%

17°

-

10

Juni

54%

21°

-

13

Juli

59%

23°

-

13

Augusti

59%

22°

-

12

September

48%

17°

-

10

Oktober

48%

12°

-

5

November

38%

-

7

December

34%

-6°

-

8