Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-8°

-

7

Februari

44%

-4°

-

5

Mars

44%

-

5

April

52%

11°

-

5

Maj

53%

18°

-

8

Juni

56%

22°

-

10

Juli

63%

25°

-

9

Augusti

62%

24°

-

7

September

51%

18°

-

7

Oktober

51%

13°

-

4

November

42%

-

5

December

36%

-5°

-

5