Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-7°

-

9

Februari

36%

-2°

-

8

Mars

41%

-

9

April

43%

-

10

Maj

43%

11°

-

12

Juni

45%

16°

-

13

Juli

52%

19°

-

12

Augusti

50%

19°

-

12

September

43%

13°

-

10

Oktober

44%

-

8

November

28%

-1°

-

8

December

20%

-6°

-

9