Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-5°

-

9

Februari

36%

-3°

-

9

Mars

41%

-1°

-

11

April

43%

-

10

Maj

43%

-

12

Juni

45%

12°

-

15

Juli

52%

17°

-

12

Augusti

50%

17°

-

12

September

43%

12°

-

10

Oktober

44%

-

9

November

28%

-2°

-

10

December

20%

-6°

-

8