Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-8°

-

7

Februari

41%

-3°

-

5

Mars

43%

-

6

April

52%

12°

-

8

Maj

56%

19°

-

9

Juni

59%

23°

-

11

Juli

68%

26°

-

9

Augusti

67%

25°

-

8

September

53%

19°

-

8

Oktober

51%

14°

-

5

November

39%

-

5

December

31%

-4°

-

7