Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-7°

-

9

Februari

41%

-3°

-

7

Mars

42%

-

7

April

47%

10°

-

7

Maj

48%

16°

-

11

Juni

50%

20°

-

13

Juli

57%

22°

-

13

Augusti

57%

22°

-

11

September

48%

16°

-

10

Oktober

47%

12°

-

6

November

38%

-

6

December

32%

-5°

-

8