Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-7°

-

9

Februari

41%

-4°

-

7

Mars

43%

-

7

April

51%

10°

-

7

Maj

52%

17°

-

10

Juni

53%

21°

-

14

Juli

58%

23°

-

14

Augusti

58%

22°

-

13

September

48%

17°

-

11

Oktober

48%

12°

-

6

November

38%

-

7

December

34%

-6°

-

8