Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-8°

-

10

Februari

40%

-4°

-

8

Mars

42%

-

8

April

50%

10°

-

8

Maj

50%

16°

-

10

Juni

52%

20°

-

14

Juli

57%

22°

-

14

Augusti

58%

22°

-

12

September

47%

16°

-

10

Oktober

47%

11°

-

6

November

37%

-

8

December

32%

-6°

-

9