Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-9°

-

12

Februari

39%

-5°

-

9

Mars

44%

-

9

April

53%

-

6

Maj

53%

16°

-

9

Juni

55%

20°

-

11

Juli

58%

22°

-

12

Augusti

58%

21°

-

11

September

43%

15°

-

12

Oktober

43%

10°

-

8

November

33%

-2°

-

9

December

29%

-7°

-

10