Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-8°

-

9

Februari

40%

-4°

-

7

Mars

44%

-

8

April

54%

10°

-

6

Maj

54%

18°

-

9

Juni

53%

21°

-

13

Juli

57%

22°

-

13

Augusti

57%

21°

-

12

September

45%

16°

-

10

Oktober

47%

11°

-

6

November

36%

-1°

-

7

December

30%

-7°

-

8