Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-5°

-

9

Februari

35%

-4°

-

9

Mars

40%

-1°

-

12

April

42%

-

10

Maj

41%

-

12

Juni

44%

13°

-

16

Juli

50%

17°

-

12

Augusti

49%

17°

-

12

September

42%

12°

-

10

Oktober

42%

-

9

November

26%

-3°

-

10

December

18%

-6°

-

8