Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-8°

-

7

Februari

41%

-6°

-

6

Mars

46%

-

5

April

55%

11°

-

5

Maj

55%

18°

-

9

Juni

54%

21°

-

12

Juli

57%

23°

-

13

Augusti

58%

22°

-

12

September

46%

16°

-

10

Oktober

48%

10°

-

5

November

33%

-2°

-

6

December

30%

-8°

-

7