Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-5°

-

19

Februari

27%

-3°

-

15

Mars

35%

-

15

April

43%

11°

-

14

Maj

53%

18°

-

13

Juni

53%

21°

-

14

Juli

52%

22°

-

15

Augusti

52%

22°

-

13

September

43%

16°

-

14

Oktober

31%

10°

-

15

November

15%

-

19

December

12%

-2°

-

21