Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-6°

-

18

Februari

27%

-4°

-

14

Mars

34%

-

15

April

42%

11°

-

13

Maj

52%

19°

-

13

Juni

53%

22°

-

14

Juli

51%

23°

-

15

Augusti

52%

22°

-

13

September

43%

16°

-

13

Oktober

31%

10°

-

14

November

15%

-

17

December

12%

-2°

-

21