Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-4°

-

17

Februari

27%

-3°

-

13

Mars

36%

-

13

April

42%

12°

-

12

Maj

54%

20°

-

12

Juni

53%

23°

-

13

Juli

52%

24°

-

14

Augusti

54%

23°

-

12

September

44%

18°

-

12

Oktober

34%

11°

-

12

November

17%

-

15

December

13%

-1°

-

18