Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-4°

-

18

Februari

26%

-3°

-

15

Mars

36%

-

14

April

43%

10°

-

13

Maj

52%

18°

-

13

Juni

53%

21°

-

14

Juli

51%

22°

-

15

Augusti

50%

21°

-

14

September

42%

16°

-

15

Oktober

29%

10°

-

15

November

14%

-

18

December

12%

-2°

-

20