Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-3°

-

15

Februari

25%

-1°

-

13

Mars

34%

-

12

April

42%

13°

-

11

Maj

50%

20°

-

13

Juni

49%

23°

-

14

Juli

49%

24°

-

15

Augusti

51%

23°

-

13

September

45%

18°

-

12

Oktober

34%

12°

-

12

November

18%

-

15

December

13%

-

17