Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

32°

-

8

Februari

65%

31°

-

7

Mars

68%

30°

-

5

April

72%

28°

-

3

Maj

82%

25°

-

1

Juni

81%

22°

-

1

Juli

86%

23°

-

0

Augusti

85%

26°

-

1

September

78%

29°

-

2

Oktober

70%

30°

-

5

November

63%

31°

-

7

December

60%

32°

-

7