Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

31°

-

9

Februari

64%

30°

-

8

Mars

66%

30°

-

6

April

70%

27°

-

4

Maj

82%

25°

-

1

Juni

81%

22°

-

1

Juli

86%

22°

-

0

Augusti

83%

25°

-

0

September

77%

29°

-

1

Oktober

69%

30°

-

5

November

62%

30°

-

8

December

58%

31°

-

8