Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

26°

25°

10

Februari

61%

26°

25°

8

Mars

62%

27°

25°

9

April

62%

28°

26°

9

Maj

53%

29°

26°

13

Juni

52%

30°

28°

14

Juli

60%

31°

28°

16

Augusti

60%

31°

29°

17

September

54%

31°

29°

18

Oktober

56%

30°

28°

18

November

58%

28°

27°

12

December

57%

26°

26°

10