Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

30°

-

17

Februari

54%

30°

-

15

Mars

52%

28°

-

16

April

50%

25°

-

12

Maj

48%

22°

-

13

Juni

42%

19°

-

15

Juli

43%

19°

-

15

Augusti

43%

20°

-

17

September

45%

22°

-

15

Oktober

52%

24°

-

15

November

55%

27°

-

14

December

57%

29°

-

14