Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

31°

-

14

Februari

59%

30°

-

13

Mars

58%

29°

-

13

April

53%

25°

-

10

Maj

52%

22°

-

11

Juni

44%

19°

-

12

Juli

47%

19°

-

14

Augusti

47%

20°

-

14

September

48%

22°

-

14

Oktober

55%

25°

-

13

November

58%

28°

-

12

December

62%

30°

-

13