Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

29°

-

15

Februari

58%

28°

-

15

Mars

56%

27°

-

14

April

56%

24°

-

10

Maj

53%

21°

-

12

Juni

46%

18°

-

14

Juli

47%

17°

-

14

Augusti

47%

18°

-

14

September

45%

19°

-

15

Oktober

50%

22°

-

14

November

59%

24°

-

13

December

63%

27°

-

13