Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

27°

-

19

Februari

54%

27°

-

18

Mars

52%

26°

-

18

April

54%

24°

-

12

Maj

52%

21°

-

14

Juni

46%

19°

-

16

Juli

47%

18°

-

16

Augusti

44%

19°

-

16

September

42%

20°

-

18

Oktober

48%

22°

-

17

November

52%

24°

-

16

December

55%

26°

-

17