Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

29°

-

12

Februari

56%

29°

-

12

Mars

58%

27°

-

11

April

56%

24°

-

9

Maj

53%

20°

-

10

Juni

46%

18°

-

11

Juli

46%

17°

-

12

Augusti

47%

18°

-

12

September

46%

20°

-

12

Oktober

53%

22°

-

11

November

57%

25°

-

11

December

62%

28°

-

10