Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

29°

-

20

Februari

54%

28°

-

18

Mars

51%

27°

-

18

April

52%

24°

-

12

Maj

51%

21°

-

14

Juni

46%

19°

-

17

Juli

47%

19°

-

16

Augusti

43%

20°

-

16

September

41%

21°

-

18

Oktober

49%

23°

-

17

November

52%

26°

-

16

December

54%

28°

-

17