Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

31°

-

14

Februari

55%

30°

-

13

Mars

56%

29°

-

12

April

54%

26°

-

10

Maj

54%

23°

-

10

Juni

46%

20°

-

11

Juli

50%

20°

-

11

Augusti

48%

22°

-

13

September

44%

23°

-

13

Oktober

51%

26°

-

12

November

56%

28°

-

11

December

59%

30°

-

12