Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

68%

32°

-

13

Februari

65%

32°

-

14

Mars

58%

31°

-

18

April

54%

30°

-

19

Maj

55%

30°

-

20

Juni

53%

28°

-

20

Juli

52%

28°

-

21

Augusti

62%

28°

-

17

September

69%

29°

-

12

Oktober

73%

30°

-

8

November

76%

31°

-

7

December

69%

31°

-

9