Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

31°

-

20

Februari

52%

31°

-

15

Mars

51%

30°

-

15

April

51%

28°

-

14

Maj

55%

26°

-

11

Juni

57%

26°

-

9

Juli

58%

25°

-

9

Augusti

54%

26°

-

9

September

39%

26°

-

11

Oktober

36%

27°

-

17

November

39%

28°

-

19

December

37%

29°

-

20