Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

31°

-

23

Februari

39%

30°

-

24

Mars

42%

31°

-

26

April

52%

31°

-

24

Maj

68%

31°

-

24

Juni

77%

32°

-

18

Juli

79%

33°

-

16

Augusti

76%

35°

-

11

September

67%

36°

-

11

Oktober

52%

34°

-

9

November

47%

33°

-

11

December

41%

32°

-

16