Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

32°

-

21

Februari

48%

32°

-

22

Mars

51%

31°

-

26

April

60%

31°

-

24

Maj

72%

32°

-

24

Juni

74%

32°

-

20

Juli

78%

32°

-

18

Augusti

79%

33°

-

13

September

78%

35°

-

12

Oktober

70%

35°

-

9

November

63%

35°

-

11

December

53%

33°

-

15